Innlegg

Viser innlegg fra november, 2012

Hopplek onsdag

Det blir hopplek i kveld, onsdag fra klokken 18.00 til 19.30 på sambrukshuset, i stedet for i morgen. Dette på grunn av julegateåpningen på Joker Kvås torsdag.

Sykkeltrening innendørs

Team 43 i Kvås idrettslag vil torsdag 6. desember klokken 19.30 prøve seg med en innendørssamling og trening på sambrukshuset. Still med sykkel og rulle, eventuelt spinningsykkel. Det blir mulighet for å lagre sykkel på huset til neste gang. Alle er velkommen, så det er bare å møte opp. Det blir også prat om påmelding til Color Line Setesdal Tour fra Kristiansand til Hovden 2013.

Idrettslagets nye logo

Bilde
Dette blir den nye logoen til Kvås idrettslag. Det ble bestemt på mandagens styremøte. Logoen skal fremover pryde både nettside, brevark, plakater, treningsdresser og andre Kvås IL-effekter. Avgjørelsen ble fattet etter at publikum hadde fått lov til å si sin mening om fire logoalternativer. Publikum ga logoalternativ nummer 2 flest poeng, men flertallet i styret besluttet å velge logoalternativ nummer 1 som lagets nye logo. Dermed blir det takk og farvel til den tradisjonsrike røde, blå og gule logoen som har eksistert siden begynnelsen av 1980-tallet.

Logo velges på mandag

Bilde
Vi takker de mange som har latt seg engasjere av Kvås idrettslags uhøytidelige logoavstemning. Faktisk er vi positivt overrasket over at så mange som 22 personer har sagt sin mening. Gjennom avstemningen er det ett alternativ som skiller seg ut som folkets favoritt, mens det er forholdsvis jevnt mellom de tre andre. Det er foreløpig ikke gjort noen fintelling av poengene. Førstkommende mandag skal styret i Kvås idrettslag ta stilling til hvordan lagets fremtidige logo skal se ut. Avstemningsresultatet vil danne grunnlag for beslutningen, men det ligger ingen automatikk i at det er folkets favoritt som blir valgt. Vi vil offentliggjøre styrets beslutning i neste uke, og vil da også komme med det endelige resultatet av vår lille avstemning.

Hvilken logo skal vi velge?

Bilde
Hvilken logo mener du Kvås idrettslag skal ha i fremtiden? Du kan være med og stemme på din favorittlogo ved å rangere de fire logoutkastene over. Du deltar i en rådgivende avstemning ved å rangere alternativene med poeng. Du gir fire poeng til din favoritt, tre poeng til den du liker nest best, og to og ett poeng til de to siste. Tanken er at avstemningen skal gi styret et godt grunnlag til å fatte sin endelige beslutning om Kvås idrettslags logo. Bakgrunnen for at denne saken kommer opp, er at styret i Kvås idrettslag på årsmøtet la fram et forslag om å oppdatere lagets logo. Forslaget ble enstemmig vedtatt av årsmøtet. Etter dette gikk idrettslagets styre i gang med arbeidet med å få laget flere alternativer til logoer. Dette har det gått med en del tid på, men nå er vi endelige klare med de utvalgte alternativene. Siden det å oppdatere en logo er en større sak, ønsker styret å få tilbakemeldinger fra medlemmer og andre interessert på de forskjellige

Hopplek onsdag 7. november

Det blir hopplek i morgen, onsdag 7. november fra klokken 18.00 til 19.30. Denne treningen er ikke ført opp på plakaten. Les mer om hopplek HER .