fredag 16. november 2012

Logo velges på mandag

Vi takker de mange som har latt seg engasjere av Kvås idrettslags uhøytidelige logoavstemning. Faktisk er vi positivt overrasket over at så mange som 22 personer har sagt sin mening.

Gjennom avstemningen er det ett alternativ som skiller seg ut som folkets favoritt, mens det er forholdsvis jevnt mellom de tre andre. Det er foreløpig ikke gjort noen fintelling av poengene.

Førstkommende mandag skal styret i Kvås idrettslag ta stilling til hvordan lagets fremtidige logo skal se ut. Avstemningsresultatet vil danne grunnlag for beslutningen, men det ligger ingen automatikk i at det er folkets favoritt som blir valgt.

Vi vil offentliggjøre styrets beslutning i neste uke, og vil da også komme med det endelige resultatet av vår lille avstemning.