onsdag 7. november 2012

Hvilken logo skal vi velge?Hvilken logo mener du Kvås idrettslag skal ha i fremtiden? Du kan være med og stemme på din favorittlogo ved å rangere de fire logoutkastene over. Du deltar i en rådgivende avstemning ved å rangere alternativene med poeng. Du gir fire poeng til din favoritt, tre poeng til den du liker nest best, og to og ett poeng til de to siste.

Tanken er at avstemningen skal gi styret et godt grunnlag til å fatte sin endelige beslutning om Kvås idrettslags logo.

Bakgrunnen for at denne saken kommer opp, er at styret i Kvås idrettslag på årsmøtet la fram et forslag om å oppdatere lagets logo. Forslaget ble enstemmig vedtatt av årsmøtet.

Etter dette gikk idrettslagets styre i gang med arbeidet med å få laget flere alternativer til logoer. Dette har det gått med en del tid på, men nå er vi endelige klare med de utvalgte alternativene.

Siden det å oppdatere en logo er en større sak, ønsker styret å få tilbakemeldinger fra medlemmer og andre interessert på de forskjellige alternativene.

Vi ønsker flest mulig tilbakemeldinger, og ber dere om å rangere de fire alternativene over med poeng (som forklart) og sende dette på vår mailadresse: kvaas-il@hotmail.com innen 15. november.