Innlegg

Viser innlegg fra mars, 2022

Valgt til ny leder av idrettslaget

Bilde
Børge Foss ble på årsmøtet i Kvås idrettslag nylig valgt til lagets nye leder, etter Kjell Roar Hestad, som har sittet to år som leder. Børge har tidligere sittet i styret, og gleder seg til å ta fatt på oppgaven. - Fremover nå blir det viktig at vi får dratt i gang arrangementer, særlig for barn og unge etter lang tid med pandemi, sier han. På årsmøtet ble det klart at Renate Foss Skardal fortsetter som nestleder. Resten av styret vil bestå av Siv Anita Hestad, Eva Helberg Hansen, Kjell Roar Hestad, Morten Salamonsen og Adam Barczyk. Birte Røyseland og Reidun Oline Sunnset er varamedlemmer til styret. Under kan du lese idrettslagets årsmelding for 2021.

Saksliste for årsmøte i Kvås idrettslag

Styret viser til innkalling til årsmøte av 01.03.2022. Årsmøte avholdes 24.mars kl.19.00 på Sambrukshuset i Kvås. Under følger saksliste til årsmøtet. Årsmøtet skal: Godkjenne de stemmeberettigede Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen Behandle idrettslagets årsberetning Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand Behandle forslag og saker Oppnevne ansvarlig for politiattester og ansvarlig for barneidrett, eller gi styret fullmakt. Fastsette medlemskontingent på minst 100 kr. og treningsavgift. Vedta idrettslagets budsjett Behandle idrettslagets organisasjonsplan Foreta følgende valg: Leder og nestleder Øvrige styremedlemmer og varamedlemmer Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan To revisorer Representanter til ting og møter i de organisa

Innkalling til årsmøte i Kvås idrettslag

Bilde
Styret i Kvås idrettslag innkaller herved til årsmøte torsdag 24.03.2022 klokken 19.00 på sambrukshuset. Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 10. mars 2022 på e-postadresse kvaas-il@hotmail.com . Fullstendig saksliste vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøte på vår hjemmeside, kvaas-il.blogspot.no. For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8. Velkommen til årsmøte. Med vennlig hilsen styret i Kvås idrettslag