Årsmøte i Kvås idrettslag

Årsmøte i Kvås idrettslag avholdes torsdag 30. mars kl.19.00 på sambrukshuset i Kvås.

Under følger saksliste til årsmøtet.

Årsmøtet skal:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden
 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen
 4. Behandle idrettslagets årsberetning
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
 6. Behandle forslag og saker
  1. Oppnevne ansvarlig for politiattester og ansvarlig for barneidrett, eller gi styret fullmakt.
 7. Fastsette medlemskontingent på minst 100 kr. og treningsavgift.
 8. Vedta idrettslagets budsjett
 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
 10. Foreta følgende valg:
  1. Leder og nestleder
  2. Øvrige styremedlemmer og varamedlemmer
  3. Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan
  4. To revisorer
  5. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett i, eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
  6. Valgkomitè med leder, to medlemmer og ett varamedlem

 

Følgende dokumenter blir fremlagt på årsmøtet: 

-        Regnskap med revisors beretning

-        Eventuelle forslag og saker

-        Styrets forslag til budsjett

-        Valgkomiteens innstilling

-        Årsberetning

 

Med vennlig hilsen

Styret i Kvås idrettslag

Populære innlegg fra denne bloggen

Martin (15) raskest i Gumpeløpet-løypa

Klart for den tiende utgaven av Gumpeløpet!

VM-medaljør knuste løyperekorden