onsdag 2. mars 2022

Innkalling til årsmøte i Kvås idrettslag

Styret i Kvås idrettslag innkaller herved til årsmøte torsdag 24.03.2022 klokken 19.00 på sambrukshuset.

Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 10. mars 2022 på e-postadresse kvaas-il@hotmail.com.

Fullstendig saksliste vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøte på vår hjemmeside, kvaas-il.blogspot.no.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte.

Med vennlig hilsen styret i Kvås idrettslag