tirsdag 2. mars 2021

Innkalling til årsmøte i Kvås idrettslag

Styret i Kvås idrettslag innkaller herved til årsmøte.

Årsmøtet avholdes torsdag 18.03.2021 klokken 19.00 på sambrukshuset.

Hvordan møtet vil bli avholdt, avhenger av hvor mange som ønsker å være med på møtet. De gjeldende smittevernreglene vil bli fulgt. Vi ber derfor om at de som ønsker å være til stede på årsmøtet gir beskjed i forkant, så vi vet hvor mange som kommer og kan ta nødvendige forholdsregler.

Meld da fra på e-post til kvaas-il@hotmail.com eller til Kjell Roar på telefon 412 40 616.

Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 4. mars 2021 på e-postadresse kvaas-il@hotmail.com.

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på vår hjemmeside, kvaas-il.blogspot.no

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
styret i Kvås idrettslag