tirsdag 4. april 2017

Årsmelding og regnskap

Kvås idrettslag har avholdt sitt årsmøte, og har valgt både nytt styre og godkjent årsmelding og regnskap.

Jan Rune Birkeland fortsetter som formann, mens Laila Våge fortsetter som nestleder. Begge er valgt for ett år. Eva Helberg Hansen og Tom Erik Hestad er valgt til styremedlemmer i to år, mens Lene Rosfjord er valgt for ett år. Øystein Simonsen og Steinar Ueland var ikke på valg, og fortsetter til neste årsmøte.

Jarl Røyseland og Alf Helge Rosfjord er valgt som varamedlemmer til styret.

Regnskapet viser at idrettslaget gikk med 33.758,85 kroner i overskudd i 2016, og ifølge årsmeldingen har det vært bra aktivitet i laget. Du kan se både årsmelding og regnskap ved å klikke på bildene.