onsdag 1. mars 2017

Bil med på ballbingedugnad


Byggingen av ny ballbinge ved Kvås skole vil ta til i løpet av våren.

Mange personer sa seg på tirsdagens informasjonsmøte villig til å være med og hjelpe til på dugnad. Den frittstående arbeidsgruppen som jobber med planene, håper enda flere har lyst til å bidra til å realisere dette positive prosjektet for bygda og skolen. Har du tilgang på traktor med henger (eller lastebil) eller er du glad i å snekre - så er arbeidsgruppen spesielt på jakt etter deg. Men det vil også være behov for andre typer forefallende dugnadsarbeid i forbindelse med byggingen. Det kan for eksempel også nevnes at dugnadsfolk gjerne er glad i mat...

Det vil bli lagt ut en dugnadsliste på Joker Kvås, der folk kan skrive seg opp. Alternativt kan du sende en e-post, med navn og telefonnummer, og gjerne skrive hva slags arbeid du kan tenke deg å bidra med.

Alle godkjennelser er i orden. Bingen, som har en kostnad på snaue 650.000 kroner er fullfinanisert, gjennom spillemidler, kommunalt tilskudd, dugnadsinnsats og andre tilskudd. Dugnadsinnsatsen i prosjektet er verdsatt til rundt 170.000 kroner. Mye av dugnaden er allerede på plass, men arbeidsgruppen trenger som sagt litt hjelp til.

Jo flere som blir med, jo raskere kommer på bingen på plass.