mandag 28. november 2016

Fikk 15.000 kroner til ballbingen

Tom Arild Støle og Arve Gysland mottok penger fra Sparebankstiftelsen SR-Bank, ved banksjef Anne Lise Aukland.
Sparebank 1 SR-Bank har gitt 15.000 kroner som skal brukes til å realisere en ballbinge ved Kvås skole. Tilskuddet er gitt gjennom Sparebankstiftelsen, som har som formål å dele ut penger til allmennyttige formål.

Nylig deltok Arve Gysland og Tom Arild Støle, som sammen med Laila Våge og Geir Iddeland sitter i komiteen som jobber med ballbingen, på en samling i banken for å motta pengene. Bak komiteen står både FAU (Foreldrenes arbeidsutvalg) ved Kvås skole og Kvås idrettslag.

Komiteen er svært takknemlig for gaven som er mottatt.

Inntil nå er det blitt jobbet litt i det stille med ballbingeprosjektet. Grunnen til det er at komiteen har ønsket å få mest mulig på plass, først og fremst forhold knyttet til økonomi og finansiering, før de har gått ut med noe om prosjektet.

Men nå begynner brikkene å falle såpass på plass at komiteen ser for seg byggestart allerede til våren. Det er snakk om bygging av en ballbinge på cirka 25 x 15 meter, som skal ligge på tvers i sørenden av den nåværende gressbanen ved Kvås skole. Ballbingen vil få kunstgressdekke, og vil blant annet kunne brukes til fotball, håndball, volleyball, basketball og bandy. Blir det kaldt nok, vil bingen kunne islegges, og brukes som skøytebane og ishockeybane på vinteren. Det blir satt opp lys, og ballbingen vil også kunne brukes på kveldstid.

Komiteen ser for seg at ballbingen vil kunne bli en sosial møteplass for bygdas barn og ungdommer utenfor skoletid. Bingen vil selvsagt også kunne brukes av skolen på dagtid.

Ballbingen vil bli finansiert via spillemidler (50 prosent av kostnadene), kommunale midler, dugnad og eksterne tilskudd, som fra Sparebankstiftelsen. Kommunen har sagt seg villig til å stå som formell byggherre, noe som betyr prosjektet vil få refundert all merverdiavgift, noe som er et betydelig beløp.

Det vil bli behov for en del dugnadshjelp etter hvert, med å fjerne og hente masse, snekring av forskaling og litt diverse. Komiteen har så langt fått med seg flere sentrale aktører på laget, men vil fortsatt ha litt behov for hjelp, og håper bygdefolk blir med og bidrar. Det vil komme mer informasjon om dette når det nærmer seg.

I første omgang, før gravearbeidene tar til, skal det felles en del trær langs steingjerdet til Geir Iddeland. Dersom noen i bygda kan tenke seg å ta jobben med å hogge og fjerne disse, kan de ta det til ved. Her er det førstemann til mølla som gjelder. Ta kontakt med Geir på tlf. 917 01 410.