mandag 29. februar 2016

Årsmøtet blir 30. mars!

Til medlemmene
i Kvås idrettslag


Innkalling til årsmøte i Kvås idrettslag

29.02.2016

Styret innkaller herved til årsmøte i Kvås idrettslag.

Årsmøtet avholdes den 30. mars 2016 klokken 19.00 på sambrukshuset.

Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 14.03.2016 på e-postadresse kvaas-il@hotmail.com.

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet, på Kvås idrettslags hjemmeside.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
styret i Kvås idrettslag