mandag 7. april 2014

Barnetrim ut mai – med DIN hjelp

Vi ønsker at barnetrimmen for de minste kan fortsette også etter påske, og ut mai måned. Men vi trenger hjelp fra noen frivillige som kan ta ansvar for trimmen hver andre tirsdag (totalt tre ganger) etter påske.

Hvis du kan tenke deg dette, kan du ta kontakt med Eva Helberg Hansen (481 44 503), som vil ta hånd om de andre kveldene.

Barnetrimmen er i utgangspunket for barn fra 1. til 3. klasse, men barn som ikke har begynt på skolen er også velkommen. De minste må imidlertid ha følge av en voksen.

Barnetrimmen finner sted på sambrukshuset fra klokken 18.00 til 19.00.