onsdag 12. februar 2014

Hopprennet må avlyses

Det terminfestede kretsrennet i hopp førstkommende søndag, 16. februar, er avlyst på grunn av mildvær og snømangel. Skulle snøforholdene tillate det, kan det bli aktuelt å arrangere et hopprenn seinere i vinter.

Ellers minner vi om at det så lenge det ikke er forhold i hoppbakken, har vi hopplek innendørs – på sambrukshuset. Se plakat og oversikt over datoer her.