mandag 16. september 2013

Høstens datoer for hopplek

Vi går nå i gang med hopplek på sambrukshuset, og har nå satt opp datoene for høsten. Med unntak av to torsdager, har vi satt opp treningene på onsdager i år.