tirsdag 5. mars 2013

«Hopprennet» må avlyses

Det uhøytidelige hopprennet som var annonsert onsdag 6. mars i Slåttebakkene (K3 og K12) må dessverre avlyses.

Avgjørelsen ble tatt etter en inspeksjon i bakken tirsdag kveld. Mildværet de siste dagene har tæret kraftig på snøen. Samtidig har kalde netter ført til at den snøen som ligger igjen, er stein hard – noe som igjen er svært lite gunstig.

Dermed ser det ut til at vinteren 2013 blir en vinter uten hopprenn.