lørdag 19. januar 2013

Oppkjørt løype ved lysløypa

Selv om det er litt for lite snø til å kjøre opp lysløypa, er det nå blitt kjørt opp noen sløyfer med spor på jordene ved parkeringsplassen. 

For dem som ønsker en treningstur – eller gå litt i en fint oppkjørt løype, er det med andre ord gode muligheter for det. 

Så får vi håpe det snart kommer mer snø, slik at vi kan ta i bruk lysløypa igjen.