onsdag 5. november 2008

Tid for dugnad!

Lørdag 22. november inviteres det til dugnad i lysløype og hoppbakker i Kvås.

For at bygda fortsatt skal kunne ha glede av lysløypen og hoppbakkene når det kommer snø, er det behov for jevnlig rydding. Derfor håper idrettslaget på best mulig oppmøte denne aktuelle lørdagen.

Folk oppfordres til å ta med det de måtte finne nødvendig av rydderedskaper. Idrettslaget står for bevertning for de fremmøtte.