tirsdag 21. oktober 2008

Oppfordring til foreldre


Kvås idrettslag ønsker som tidligere å ha ukentlig innendørstrim for barn i alle aldre på sambrukshuset.

Utfordringen i år er imidlertid ekstra stor knyttet til det å skaffe voksne ansvarlige til å stå for treningene. Man hadde håpet å få foreldre til å stille opp – for å avlaste dem som har stått for treningene i en årrekke. Dette har imidlertid vist seg å være vanskeligere enn ventet.

Hvis ikke foreldre sier seg villig til å være med og ta et ansvar for treningsaktiviteter for egne barn, gjerne på deling, kan man i verste fall måtte vurdere å droppe treningene.

Skulle noen føle seg kallet, er de velkommen til å ta kontakt med idrettslagets formann Rohnny Vesterhus (tlf. 412 02 151).