mandag 9. juni 2008

10.000 kroner i kulturmidler


Kvås idrettslag har fått tildelt 10.000 kroner i kulturmidler fra Lyngdal kommune for 2008. Beløpet skal brukes til drift av idrettslaget, og er det samme som ble tildelt i fjor. Idrettslaget har snaue 90 medlemmer.

Lyngdal kommune deler i 2008 ut 215.500 kroner i kulturmidler. Lyngdal idrettslag får naturlig nok den største enkeltsummen, med 75.000 kroner.