onsdag 9. april 2008

Overskudd – så vidt

Kvås idrettslag gikk med et overskudd på 587,95 kroner i fjor, viser regnskapet som ble godkjent på årsmøtet 8. april. Idrettslagets egenkapital var per 31.12.07 på drøye 40.000 kroner.

Laget hadde i 2007 utgifter på totalt 114.579,06 kroner og inntekter på 115.167,01 kroner. Årsaken til at beløpene var såpass høye var at det i fjor ble omsatt over 70 treningsdresser til lagets medlemmer.

Andre poster i regnskapet viser at det til idrettslaget kom inn 6.308 kroner på terrengløp, 7.300 kroner i kontingenter og 10.000 kroner i sponsormidler fra Sparebank 1 SR Bank. Av utgifter kan blant annet nevnes strømutgifter på 9.839 kroner og forsikringer på 2.347 kroner.