mandag 7. januar 2008

Skiløyper oppkjørt


Deler av lysløypen i Kvås er blitt kjørt opp i løpet av mandagen.

Til tross for litt lite snø og noe vann enkelte steder er det stort sett fint å gå der det er kjørt opp. Sløyfen som er oppkjørt er cirka 2,1 kilometer.

På grunn av tung og våt snø har deler av løypen vært vanskelig tilgjengelig for snøscooteren, noe som gjør at de verste bakkene foreløpig ikke er blitt kjørt opp.