søndag 11. oktober 2020

Vellykket dugnadsdag

Det ble en vellykket dugnadsdag i hoppbakkene lørdag, der busker og kratt ble fjernet, slik at man behøver mindre snø for å ta i bruk bakkene til vinteren.

Det var for bløtt i traseen til å få kjørt med beitepusser gjennom lysløypa, så det vil bli forsøkt gjort senere i høst.