lørdag 20. juni 2020

Idrettslaget har valgt ny leder - og styre

Kjell Roar Hestad ble på det forsinkede årsmøtet i Kvås idrettslag nylig valgt til ny leder. Han tar over stafettpinnen etter Renate Foss Skardal, som har vært leder det siste året.

Kjell Roar er også fersk i styret, og gleder seg til å ta fatt på jobben.

- Jeg håper vi fortsatt kan bygge på det gode arbeidet som er blitt gjort tidligere, og at vi kan støtte opp om treningsarbeidet blant barn og unge, og ikke minst alle som verdien av å bruke sin fritid på å stille opp som trenere. Langsiktige mål tenker jeg bør være å se på mulighetene for å investere i flere anlegg som krever minst mulig vedlikehold, slik at tiden kan brukes mest mulig på å bruke fasilitetene, som for eksempel ballbingen, som er blitt flittig brukt, sier han.

Styret som ble valgt på årsmøtet består ellers av Eva Helberg Hansen, Jan Rune Birkeland, Vasile Bejinariu som er med videre fra fjorårets styre. Nye styremedlemmer er  Børge Foss og Siv Anita Hestad. Varamedlemmer til styret er Birthe Halvorsen og Reidun Oline Sunnset.

Under årsmøtet ble det også vedtatt en liten økning i medlemskontingenten, blant annet på grunn av økte gebyrutgifter i forbindelse med innkreving. Prisen for barn er nå 125 kroner, mens voksne medlemmer må betale 175 kroner. Det vil fremdeles bli 50 kroner i familierabatt.

Idrettslagets årsmelding for 2019 kan leses i sin helhet ved å klikke på bildene under: