fredag 8. juli 2016

Nye broer i lysløypa


Selv om det er midt på sommeren, er vi allerede i full gang med å forberede vinteren, og det som forhåpentligvis blir en snørik vinter der vi får brukt lysløypa mye.

På forsommeren ble to av de gamle broene i lysløypa byttet ut. De gamle veibroene hadde levd på overtid i flere år. Nå er broene fjernet, og det er lagt nye betongelementer i stedet. På den ene broen var store deler av det opprinnelige fundamentet vasket bort, så det er på begge de nye broene nå satt opp nye solide fundamenter i stein.

Broene er nå sterke nok til å kunne kjøre på med traktor med redskap, noe som vil gjøre vedlikeholdsarbeid rundt traseen mye lettere enn tidligere.

Broelementene ble kjøpt fra Nor Element i Mandal til en hyggelig pris, mens jobben med å frakte broene fra Mandal til Kvås ble gjort kostnadsfritt av Birkeland Bruk. Vi vil også rette en takk til Tom Arild Støle som ga bort stein og masse fra sandtaket, som trengtes for å få broene på plass.

Jobben med å frakte broene inn dit de skulle ligge gjorde Lindland Maskin, samtidig som de byttet ut de gamle broene. Nye fundamenter ble satt, før elementene ble lagt på plass. Det ble etterpå lagt jord på begge sider for å få overgang så fin og jevn som mulig.

Jobben ble gjort av Lindland Maskin som et ledd i sponsingen av Kvås idrettslag. Vi er veldig fornøyd og takknemlig for jobben som ble gjort av Lindland Maskin, som er en av lagets hovedsponsorer.

Det er viktig og bra at der finnes lokale bedrifter som støter frivilligheten i kommunen på ulike måter. Det er vi i Kvås idrettslag veldig takknemlige for!