onsdag 14. oktober 2015

Klart for ny sesong med hopplek!

Torsdag 15. oktober går vi i gang med en ny sesong med hopplek i gymsalen på sambrukshuset i Kvås.

Treningene vil bli på torsdagene, og vi kommer til dele opp i to grupper.

Det blir én gruppe for 1.-4. klasse. De vil ha treningstid fra klokken 18.00 til klokken 19.00. Vi oppfordrer foreldre til å være med på leken.

Så blir det en gruppe for de fra 5. klasse og oppover, med treningstid fra klokken 19.00 til klokken 20.00. Her er det ingen øvre aldersgrense.

Aktivitetene på hopplek vil bli svært allsidige. Men vi kommer til å gjøre øvelser innen spenst, kroppsbeherskelse og koordinasjon, styrke, teknikk og utholdenhet. Det blir også litt ballspill. Det som står i fokus er leken.

Ettersom vi kommer til å gå til innkjøp av en del utstyr til bruk under hopplek den nærmeste fremtid, kommer vi til å ta 100 kroner i treningsavgift i halvåret. Ettersom vi ikke har kommet i gang før i oktober, kommer vi kun til å kreve treningsavgift én gang før sommeren.

På grunn av trenerkapasitet tar vi forbehold om at vi enkelte torsdager må avlyse. Det vil vi i så fall opplyse om.

Treningstider hopplek, torsdager:
1.-4. klasse: kl. 18.00-19.00
Fra 5. klasse og oppover: kl. 19.00-20.00

NB! Hvis noen voksne har lyst til å være med og bidra på treningene på en eller annen måte, er vi særdeles takknemlige for det. Send oss en e-post.

NB2! Har du lyst til å motta sms om treninger og annet, så kan du sende en melding til Tom Arild Støle (913 60 857), så ordner han det.