søndag 26. oktober 2014

Vellykket dugnad


..Så mange som cirka 15 personer møtte opp til dugnaden i lysløypa og hoppbakkene lørdag. Det ble en svært vellykket affære, der anlegget ble ryddet for kvister og trær i løpet av noen få timer.

Lysløypa er tidligere i høst blitt slått med beitepusser, og fremstår som meget fin. Hoppbakkene ble ryddet grundig lørdag, både i selve bakkene, og mellom bakkene. Også unnarennet på den store bakken ble ryddet, slik at man kan det i bruk ved eventuelle skiaktiviteter til vinteren.

Dugnaden ble avsluttet med et lasagnemåltid i garasjen til Terje Hauan.

Vi vil takke alle fremmøtte for bra innsats!