torsdag 31. oktober 2013

Utradisjonell hoppbakke


Det ble prøvd ut en litt utradisjonell form for hoppbakke under hopplektreningen sist onsdag. To benker ble satt på siden av hverandre og barna fikk så smått prøve seg utfor – helt til den gamle og slitte benken knakk.

Så mange som 15 barn og tre voksenledere deltok på onsdagens trening. Flesteparten fikk prøve seg på «hoppbakken», som garantert blir satt opp igjen ved en seinere anledning.

Fredrik Hauan har laget videoen.