lørdag 1. juni 2013

Sønnico med som hovedsponsor

Kvås idrettslag har fått Sønnico Elektro AS med seg som hovedsponsor de kommende tre årene.

I tillegg til at bedriften støtter med penger og arbeid og materiell verdt et betydelig beløp, vil også idrettslagets medlemmer kunne nyte godt av avtalen.

Sponsoravtalen sørger nemlig for at Sønnico Elektro AS gir to prosent av omsetningen fra Kvås idrettslags medlemmer tilbake til laget. Medlemmer av idrettslaget får også ti prosent rabatt på timer og materiell. Ved fastpris og pristilbud gjelder ikke rabatten.

Idrettslaget er veldig fornøyd med å få Sønnico med som sponsor, i tillegg til alle de andre sponsorene vi har inngått avtale med de kommende tre årene.

Fra før har idrettslaget Birkeland Bruk, Sparebank1 SR-Bank og Lindland Maskin som hovedsponsorer.

Også Gumpens Auto Lyngdal, NCC, Traktor AS, Esso Alleen Service, Lyngdal Karosseri & Auto, Joker KvåsERV Teknikk, G-Sport Lyngdal, Fibo-Trespo og Logo er fra før med på sponsorsiden i idrettslaget.

Totalt utgjør verdien av sponsingen fra alle sponsorene 94.000 kroner årlig i tre år for Kvås idrettslag. Dette er særdeles kjærkomne midler!