tirsdag 8. april 2008

Nytt styre i idrettslaget

Kvås idrettslag avholdt årsmøte 8. april. Der ble det blant annet gjort valg av nytt styre.

Det nye styret består av følgende personer: Kjell Bernhard Eikeland (ikke på valg), Vanja Rosfjord (ikke på valg), Margunn Hellås (ikke på valg), Rohnny Vesterhus (gjenvalgt for to år), Berner Vegge (nyvalgt for to år), Jan Rune Birkeland (nyvalgt for to år) og Bjørg Torhild Iddeland (nyvalgt for ett år). Styret konstituerer seg selv.

Varamedlemmer til styret er Geir Ole Breimoen og Åshild Gysland. Tom Arild Støle takket nei til gjenvalg og går ut av styret.

Kjell Arne Johannessen, Wenche Nøkland Espeland og Reidar Brådland utgjør Kvås idrettslags valgkomité, mens Odd Hjemlestad og Kjell Arne Johannessen fortsetter som idrettslagets revisorer.