mandag 3. mars 2008

Årsmøtet er utsatt


Kvås idrettslags planlagte årsmøte 4. mars er av ulike årsaker utsatt. Det er foreløpig ikke tatt stilling til når årsmøtet blir avholdt. Dette vil vi komme nærmere tilbake til straks det er avklart.