fredag 1. november 2019

Ny tjukkas - takket være helselaget

Det er blitt kjøpt inn en ny tjukkas til bruk i gymsalen på sambrukshuset, takket være Kvås helselag.

Den gamle tjukkasen, som har vært i bruk i over 30 år vil fortsatt være i bruk, men den nye er svært kjærkommen til idrettslagets, og skolens aktiviteter.

Helselaget tok tidligere i år kontakt med idrettslaget for å høre om det var noe hopplekgruppa trengte av utstyr. Ønsket om ny tjukkas meldte seg raskt, og helselaget valgte å la inntektene fra sin siste basar gå til dette.

Tjukkasen kostet drøye 15.000 kroner, og det resterende beløpet tok skolen og idrettslaget seg av i et spleiselaget. Tjukkasen har allerede vært i bruk ved flere treninger, til mange barns store glede.

Idrettslaget og skolen har i flere tilfeller de siste årene spleiset på dyrt gymsalutstyr, en modell som gagner begge parter.

Tusen takk til Kvås helselag for støtten!