lørdag 12. oktober 2019

Idrettslaget får 25.000 kroner

Kvås idrettslag har fått 25.000 kroner i kulturmidler fra Lyngdal kommune i år. Dette er 10.000 kroner mer enn i fjor, og kjærkomne inntekter for driften av idrettslaget.

Det er styret i Lyngdal Kultursenter KF som har bevilget pengene. Totalt ble det delt ut drøye 1,2 millioner kroner i kulturmidler i år, over dobbelt så mye som i fjor etter at politikerne i sommer gjorde en engangs tilleggsbevilgning på 666.000 kroner til kulturmidler-potten.

Lyngdal idrettslag var den organisasjonen som fikk mest i kulturmidler i år, med 379.000 kroner.