tirsdag 14. februar 2017

Infomøte om ballbingeprosjektet

     De fleste har nok fått med seg at det er planer om å bygge en ballbinge ved Kvås skole. Men så langt er det nok litt begrenset hva folk vet.

Nå er den uavhengige arbeidsgruppa som har jobbet med planene kommet så langt at det er tid for å kalle inn til et informasjonsmøte der prosjektet presenteres. 

Finansieringen er på plass. Det samme er alle godkjennelser. Nå mangler bare litt dugnadshjelp. Det legges opp til byggestart i løpet av våren. 

Dette kommer til å bli bra for Kvås og for skolen! Møt opp i biblioteket på Kvås skole tirsdag 28. februar klokken 18.00. Vi tar sikte på å være ferdig med møtet i løpet av en times tid.