torsdag 17. april 2014

Idrettslagets nye styre

Jan Rune Birkeland.
Kvås idrettslag har hatt årsmøte, hvor det blant annet ble valgt nytt styre. Det nye styret består av følgende personer: Jan Rune Birkeland (gjenvalg, leder), Terje Hauan (fungerer ut 2014, nestleder), Laila Våge (2 år), Solveig Vatnedal (1 år), Jan Ivar Bjørnstøl (2 år), Eva Helberg Hansen (fungerer ut 2014) og Marit Løvendahl (fungerer ut 2014).

Frank Robert Gysland og Alf Helge Rosfjord er valgt som varamedlemmer for ett år. Tor Vatnedal og Kenneth Hjemlestad går ut av styret.

Regnskapet for 2013 viser at idrettslaget gikk 37.000 kroner i overskudd i fjor, først og fremst takket være inngåelsen av nye sponsorkontrakter. Idrettslaget ønsker å bygge opp en solid egenkapital, for å kunne realisere planene om å ruste opp lysløype og hoppbakker i årene som kommer.

Årsmeldingen kan du lese ved åpne de ulike bildene under: