fredag 31. januar 2014

Vi trenger tråkkehjelp!

Flotte forhold i Slåttebakkene under klubbrennet 3. april i år.
16. februar er det kretsrenn i hopp i Kvås.

I neste uke ønsker vi, til tross for varslet regnvær å tråkke Slåttebakkene (K3, K12 og K26). Til det trenger vi hjelp av foreldre og barn som er interessert og som deltar på hopplektreningene.

Prepareringen gjør ikke seg selv. Bakkene må tråkkes med ski, og jo flere vi er jo raskere går jobben. Så her er det bare å møte opp!

Vi planlegger å starte prepareringen onsdag 5. februar ved 18-tiden. Håpet er å ha bakkene klar til torsdagen, slik at vi kan ha hopplek i bakken klokken 18 6. februar. Vi hopper imidlertid ikke før alle bakkene er klare. Blir vi ikke ferdig på onsdagen, fortsetter vi å prepare på torsdag.

Det blir med andre ord ingen vanlig hopplek førstkommende onsdag. Hoppleken tar vi altså som en tråkkedugnad, noe som gir god trening.

Samtidig oppfordrer vi ALLE til å ikke renne eller oppholde seg i hoppbakken før den er preparert. Hvis noen renner og bruker anlegget før den prepareres, vil dette vanskeliggjøre og gjøre prepareringen enda mer tidkrevende. Vi ber alle respektere dette.