søndag 12. januar 2014

Bli med på hopplek!

Her er plakat for vinterens og vårens hopplektreninger på sambrukshuset i Kvås. Hvis det blir snørforhold til det, tar vi treningene i Slåttebakkene. Det vil det bli gitt beskjed om på sms-liste eller ved meldinger på vår nettside og på Facebook.

Ellers kan jo folk merke seg datoen 16. februar. Da er det terminfestet kretsrenn i hopp i Slåttebakkene – hvis det er forhold til det. Akkurat nå ser det litt mørkt ut.