mandag 8. april 2013

Idrettslagets årsmøte 15. april

Kvås idrettslag avholder sitt årsmøte på sambrukshuset mandag 15. april klokken 19.00. Saker til årsmøte må være sendt til styret innen 11. april.