lørdag 26. april 2008

Sykkeltrening – noe for deg?


Liker du å sykle? I så fall kan du hive deg på Kvås idrettslags sykkeltreninger som starter opp onsdag 30. april.

Tanken er at sykkelinteresserte fra ungdomsskolealder til godt voksne samles og sykler en tur, kort eller lang – etter eget ønske. Det er ingen krav til ferdigheter eller nivå. Dette er ment å være et lavterskeltilbud til alle som synes det er moro å sykle.

Fremmøte er ved sambrukshuset klokken 19.00. Blir dette vellykket satser man på sykkeltrening hver onsdag fremover.

Derfor; ta på sykkelhjelmen og kom deg ut langs veien!