onsdag 19. desember 2007

Hoppsport på bar bakke


Fædrelandsvennen rettet 18. desember fokus på hoppsport- og hoppbakker i Vest-Agder. På grunn av svært få snøvintre de siste 20 årene sliter hoppsporten i landsdelen, samtidig som hoppbakkene forfaller.

Slåttebakkene i Kvås er intet unntak, og stillaset på den store bakken (K53) er mer eller mindre rast sammen. Derfor vil idrettslaget søke departementet om å få lagt ned denne bakken. Bakgrunnen for dette er at laget verken har ressurser til eller ser det som formålstjenlig å vedlikeholde den fordi bakken på grunn av klimaet brukes så lite. Dette er selvsagt beklagelig, men laget har vært nødt til å stikke fingeren i jorden. De siste 20 årene er bakken kun blitt brukt ved to anledninger.

Målet er imidlertid å kunne ha de to minste bakkene (K27 og K13) i slik stand at de lar seg preparere dersom det kommer snø. Disse bakkene er også blitt brukt flittig ved mindre snøfall de siste årene.

Forrige gang Kvås idrettslag arrangerte kretsrenn i de tre bakkene var i 1996 – med minimal deltakelse.

Idrettslaget arrangerte et suksessfullt klubbrenn vinteren 2006 i de to minste bakkene, da med godt over 100 tilskuere til stede og nærmere 40 små og store hoppere i aktivitet.