fredag 16. november 2018

15.000 kroner til idrettslaget

Lyngdal kommune har fordelt potten med kulturmidler til kommunens lag og foreninger.

Kvås idrettslag får 15.000 kroner, samme beløp som i fjor.

Pengene kommer godt med til driften av idrettslaget.

Totalt delte Lyngdal kommune ut 500.000 kroner i kulturmidler for 2018. Lyngdal idrettslag fikk den største andelen, med 159.000 kroner. I reglene for kulturmidler står det at disse skal deles ut til lag og foreninger som har sitt arbeid rettet mot barn og unge i aldersgruppen 1-20 år.