søndag 11. oktober 2015

Vellykket rulleskikurs for 15 stykker

Kursdeltakerne som var med lørdag, ved Logan.
Om lag 15 personer deltok fredag og lørdag på rulleskikurset Kvås idrettslag arrangerte etter initiativ fra Oskar Tveit, som også var kursholder. Også Jan Rune Birkeland og Sverre Gardøl bidro med kursing.

Noen var med kun på fredagen, mens andre kun var med på lørdagen. Den geografiske spredningen blant deltakerne var stor. Noen var fra Eiken, andre fra Lyngdal, og så mange som seks stykker (om man tar med kursholder Oskar Tveit) var fra Farsund.

På fredag var det innføring i grunnteknikk og tilvenning ved sambrukshuset. Asfaltplassen og den nedre delen av bakken opp i Moislia ble tatt i bruk. Noen tok også turen ut på veien, mens andre terpet teknikk.

Det var stor progresjon blant deltakerne. Noen hadde gått på rulleski før, mens for andre var dette helt nytt.

Kurset fortsatte lørdag ettermiddag ved Logan, like ved parkeringsplassen for stien inn til Morsfjellet. Her fikk deltakerne prøve seg på rulleski i et litt mer variert terreng, fra parkeringsplassen til veiskillet inn til Hestad.

Jan Rune viste litt grunnleggende skøyteteknikk. Så prøvde alle seg med skøyting. Deretter ble deltakerne delt inn i to grupper, en for de som ville prøve mer skøyting og en for de som ville gå klassisk. Etter en del terping på begge stilarter var det voldsom fremgang å spore hos de som var med.

Det ble trent både med staver og uten staver. Noen prøvde seg også på grusskiene, og gikk innover mot Hestad.

Deltakerne sa selv at de merket stor forskjell før og etter kurset, og flere ble mye mer bevisste på balanse og teknikk enn tidligere. Det rapporteres om god stemning etter at kurset var over, og flere sa at utbyttet var bra.

Vi ønsker å rette en stor takk til MX-Sport Lyngdal for tilrettelegging og utlån av utstyr. Alle deltakerne fikk med seg en liten ting fra MX-Sport, samt et skriv som gir dem 40 prosent rabatt på rulleskiutstyr fram til nyttår. En stor takk også til Sverre Gardøl som stilte opp på fredagen, og ikke minst takk til Oskar Tveit som tok initiativ til å få til et slikt kurs.
Teknikktrening ved sambrukshuset.

Sverre Gardøl tok noen av deltakerne med ut på veien.

Grunnleggende trening fredag ettermiddag.

Lørdag var det trening på fylkesvei 461 ved Logan.

Kursleder og initiativtaker Oskar Tveit leder an.

Her kan du se en liten videosnutt fra treningen på Logan lørdag ettermiddag: