onsdag 4. september 2013

Lys i lysløype og hoppbakke

Sønnico, som er en av våre hovedsponsorer har nå skiftet lysene som ikke virket i lysløypa og flere lys i hoppbakken. Det har de gjort gratis.

Dermed blir både lysløype og hoppbakke godt opplyst til vinteren.

Den siste tiden er det også blitt utfyrt grovrydding både i lysløype og hoppbakker ved hjelp av en såkalt beitepusser.

Samtidig kan vi allerede nå be folk om å sette av lørdag 21. september. Da blir det dugnad både i lysløype og hoppbakker. I tillegg til rydding, skal det monteres reklameskilt, og det skal også kjøres på grus i unnarennet på K26-bakken – slik at den får en slakere overgang til sletta.

Vi håper flest mulig bygdefolk og andre interesserte, som bruker anlegget, kan sette av denne dagen. Jo flere som stiller, jo bedre blir forholdene til vinteren!