fredag 24. april 2009

Årsmøte 7. mai

Kvås idrettslag skal avholde sitt årsmøte på sambrukshuset onsdag 7. mai klokken 19.30. Det blir vanlige årsmøtesaker, noe som blant annet består av valg av nytt styre samt gjennomgang av årsmelding og årsregnskap.