torsdag 27. november 2008

1983 var rett svar


Slåttebakkene ble åpnet i 1983, og var rett svar i siste quiz. Fem av de åtte som avga sin stemme tippet riktig. To personer trodde hoppbakkene ble åpnet i 1977, mens én person tippet på 1981.

Siste gang det ble arrangert kretshopprenn i alle de tre bakkene, var i 1996. Vinteren 2006 var siste gang det ble arrangert klubbrenn i Slåttebakkene, da som et klubbrenn, med stor deltakelse og mange publikummere (se bildet).