fredag 14. november 2008

13.125 kroner til Kvås idrettslag


Lyngdal idrettsråd har tildelt Kvås idrettslag 13.125 kroner i såkalte LAM-midler (lokale aktivitetsmidler) som er hentet fra spillemidlene i Norsk Tipping.

Idrettsrådet i Lyngdal delte ut til sammen 326.359 kroner til ulike idrettslag i Lyngdal, basert på medlemstall i aldersgruppen 5-19 år. Kvås idrettslag hadde per 31.12.07 27 medlemmer i denne aldersgruppen.

Lyngdal idrettslag, som har 526 medlemmer i den aktuelle aldersgruppen, fikk den største potten av LAM-midlene – 255.630 kroner.

LAM-midlene er ifølge Norges Idrettsforbund ment å være en grunnstøtte til medlemsbaserte lokale lag og foreninger. Midlene skal bidra til økt idrettsaktivitet, deltakelse og frivillighet. Totalt i Norge skal det i 2008 deles ut 176,6 millioner kroner i LAM-midler.